עבודות

ריבועים 1014-2016

פנורמות

עבודות מהסדרה “ציור-נוף”

אקריליק על דיקט, 2005 35X50