כפולות עמודים עם רישומים שלי בעקבות שירתו של שי דותן
הוצגו במסגרת רשמים 3, 2007, גלריה אגריפס 12, ירושלים

עם שי דותן בתערוכת רשמים 3, דצמבר 2007, גלריה אגריפס 12, ירושלים.